VAN DAM & SNELOOPER

Helma Snelooper vertelt een verhaal op maat of declameert uit eigen dichtwerk.
Vincent van Dam geeft er zijn eigen muzikale interpretatie aan.

Ontroerend goed: Helma declameert woorden van u of uw dierbare,
Vincent omlijst met de klanken van zijn viool.
Als ode, aubade of ter herdenking. Luister naar een gedicht: